TRV:01610

ID TRV:01610
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i samsvar med Bane NORs anbefalinger. Se de to tabellene i teknisk spesifikasjon [[1]] for de mest vanlige vekslene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig antall og plassering av varmeelementer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme