TRV:01614

ID TRV:01614
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre registering av energiforbruket
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme