TRV:01616

ID TRV:01616
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon