TRV:01617

ID TRV:01617
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker plassering av skap for vedlikeholdsarbeider
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme