TRV:01618

ID TRV:01618
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker plassering for vedlikeholdsarbeider
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme