TRV:01623

ID TRV:01623
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles i sentralt overvåkingssystem. Som et mimimum skal følgende feil varsles :
  1. Jordfeil/isolasjonsovervåkning
  2. Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
  3. Feil ved reguleringsenhet
  4. Feil ved følere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Varsling av feil med anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3178
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme