TRV:01623

ID TRV:01623
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles. Følgende feil skal varsles :
  1. Jordfeil/isolasjonsovervåkning
  2. Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
  3. Feil ved reguleringsenhet
  4. Feil ved følere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon