TRV:01624

ID TRV:01624
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett kommunikasjonsgrensesnitt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme