TRV:01627

ID TRV:01627
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker plassering for vedlikeholdsarbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme