TRV:01630

ID TRV:01630
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).
  1. I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
  2. Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon