TRV:01630

ID TRV:01630
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).
  1. I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
  2. Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett aktivering for arbeidslys.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme