TRV:01632

ID TRV:01632
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Omfang: Det skal prosjekter synlig og varig merking av fordelinger samt kabler og jordledere i hver ende, i trekkekummer og ved hver kontaktledningsmast.
  1. Utførelse: Alle komponenter skal identifiseres med merking.
  2. Utførelse: Merkingen skal være lett synlig og av en slik kvalitet at den ikke forsvinner eller svekker komponentene.
  3. Utførelse: Merkingen skal ikke plasseres direkte på komponentene (for å unngå at merking forsvinner ved bytte av komponenter).
  4. Utførelse: Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnavn/nr, spenningsnivå og fordelingssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre synlig og varig merking av fordelinger, kabler og jordledere.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3503
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning