TRV:01653

ID TRV:01653
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal ved prosjektering tas hensyn til plassering og valg av lyskilder (type og effekt) og armatur (lysfordeling og virkningsgrad) for å tilfredsstille krav til et godt belysningsanlegg.
  1. Bruken av området som belyses skal vurderes slik at anlegget tilpasses aktiviteten og de stedlige forhold.
  2. Spesielle objekter og arealer som krever ekstra høy belysningsstyrke, bør ha egen plassbelysning i tillegg til den generelle belysningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilfredsstillende krav til et godt belysningsanlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning