TRV:01654

ID TRV:01654
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Belysningen skal ikke virke skjemmende eller sjenerende for omgivelsene.
  1. Det skal vurderes behovet for spesielt utstyr eller plassering slik at armaturer er beskyttet mot hærverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Belysningsutstyr stedlig tilpasses omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning