TRV:01656

ID TRV:01656
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til belysningsstyrke, jevnhet og vedlikeholdsfaktor er gitt i Belysningstabell.
  1. Supplerende informasjon for andre områder kan finnes i relevante publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Valg av stedlig tilpasset belysning for et anlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning