TRV:01657

ID TRV:01657
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon