TRV:01657

ID TRV:01657
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kontroll på antall driftstimer for belysningsutstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning