TRV:01659

ID TRV:01659
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal ved prosjektering av belysning i og ved sporet spesielt tas hensyn til hvordan belysningen påvirker lokomotivfører.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot blending av lokomotivfører.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning