TRV:01660

ID TRV:01660
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Farge og lysforhold i omgivelsene og refleksjonsegenskapene til plattformer og gangveier kan sette spesielle krav til belysningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon