TRV:01660

ID TRV:01660
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Farge og lysforhold i omgivelsene og refleksjonsegenskapene til plattformer og gangveier kan sette spesielle krav til belysningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Belysningsanlegg skal tilpasses stedlige forhold.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning