TRV:01661

ID TRV:01661
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Belysningen skal innrettes mot de arealer som skal belyses, med minst mulig spredning i andre retninger (begrense lysforurensning).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Belysningsanlegg skal begrense lysforurensning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning