TRV:01661

ID TRV:01661
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Belysningen skal innrettes mot de arealer som skal belyses, med minst mulig spredning i andre retninger (begrense lysforurensning).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon