TRV:01663

ID TRV:01663
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle utendørs belysningsanlegg bør ha tilkoblet driftstimeteller og styres av fotocelle eller intelligent styringssystem.
  1. Det skal være mulighet for kortvarig (noen timer) overstyring av automatikken for vedlikeholdsarbeider og lignende.
  2. Ved større belysningsanlegg bør det legges vekt på seksjonering og muligheten til å begrense belysningen i perioder av døgnet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon