TRV:01664

ID TRV:01664
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Belysningsanlegg bør begrenses i lengre perioder når ikke området er i bruk, eller i perioder hvor refleksjonen fra omgivelsene er stor.
  1. Belysningen kan eksempelvis reduseres til det halve i perioder på døgnet da det ikke er trafikk eller om vinteren med høy refleksjon fra omgivelsene.
  2. Automatisk reduksjon av belysningen skal kunne overstyres i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot unødig bruk av lysanlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning