TRV:01665

ID TRV:01665
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Bruk av automatisk regulering av belysningen skal vurderes ved prosjektering av alle belysningsanlegg.
  1. Alle nye belysningsanlegg bør deles opp i tilstrekkelig antall kurser, og styres slik at en framtidig bruk av automatisk regulering er mulig – f.eks. ved å dimme armaturene eller ved innkopling av et begrenset antall armaturer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett regulering av belysningen
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon regulering av belysningen