TRV:01666

ID TRV:01666
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal kobles ut automatisk, for å unngå lysanlegg som lyser hele døgnet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon