TRV:01666

ID TRV:01666
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal kobles ut automatisk, for å unngå lysanlegg som lyser hele døgnet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot at lysanlegg lyser hele døgnet
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon lysanlegg som lyser hele døgnet