TRV:01667

ID TRV:01667
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Generelt bør det benyttes lyskilder med høy Ra-indeks (god fargegjengivelse).
  1. Det bør fortrinnsvis benyttes lyskilder med lang levetid (minst 10 år) for å begrense vedlikeholdskostnader.
  2. Kapslingsgraden for armaturer bør være minimum IP65 for lampehuset og IP43 for forkoblingsenheten.
  3. Armaturer bør ha plant glass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det benyttes lyskilder med lang levetid og fargegjengivelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning