TRV:01668

ID TRV:01668
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Armaturer bør prosjekteres i/på plattformtak, på egne master eller på vegg.
  1. Anbefalt høyde er 4000 mm.
  2. Der master på plattform er plassert i god avstand fra kontaktledningsanlegget, kan mastehøyden være 5000 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker plassering av armaturer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning