TRV:01668

ID TRV:01668
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Armaturer bør prosjekteres i/på plattformtak, på egne master eller på vegg.
  1. Anbefalt høyde er 4000 mm.
  2. Der master på plattform er plassert i god avstand fra kontaktledningsanlegget, kan mastehøyden være 5000 mm.
Der oppheng av lysarmatur på åpne plattformareal er utført som master bør det vurderes om hensyn til oppheng, innfesting og kabelføring til kamera og høyttalere er tilstrekkelig ivaretatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker plassering av armaturer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning