TRV:01669

ID TRV:01669
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Fargen på eventuelle markeringslys nedfelt i plattformkanten skal være gul.
  1. Lyskildene aktiveres ved innkjøring til det aktuelle sporet ved plattformen og deaktiveres etter utkjøring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett farge og styring av markeringslys som er nedfelt i plattformkant.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning