TRV:01672

ID TRV:01672
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Belysningen bør monteres i master eller lystårn.
  1. For elektrifiserte baner kan plassering i åk og på spir på åk vurderes når spesielle forhold tilsier det.
  2. Merk at vedlikehold av belysning i åk krever frakopling av KL-anlegget.
  3. Der det ikke er kontaktledningsanlegg, kan wireoppheng benyttes.
  4. Festeanordning for armaturer skal være varmforzinket i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Skire en rett plassering av belysningsanlegg for å ivareta vedlikeholdet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning