TRV:01674

ID TRV:01674
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Det skal vurderes om det for det utvendige arealet er behov for nødbelysning ved strømbrudd og/eller bortfall av den ordinære belysningen.
  1. Dette er spesielt viktig at plattformer med stor trafikk ikke mørklegges helt.
  2. Belysningsstyrken skal være tilstrekkelig til at personer kan orientere seg og sikkert finne fram til utganger.
  3. For krav til nødbelysning generelt vises til anbefalinger i publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre orienteringslys for personer ved strømbrudd og/eller bortfall av den ordinære belysningen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning