TRV:01675

ID TRV:01675
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Generelt bør anbefalinger fra Lyskultur benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig innendørsbelysning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning