TRV:01675

ID TRV:01675
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Med innendørsbelysning forstås belysning av tekniske bygninger og rom i tilknytning til jernbanetekniske infrastrukturanlegg og publikumsarealer i stasjonsbygninger. Generelt bør anbefalinger fra Lyskultur benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon