TRV:01676

ID TRV:01676
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.
  1. For krav til belysningsnivå og blending henvises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett belysningsnivå i tekniske rom.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning