TRV:01678

ID TRV:01678
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Allmennbelysningen i publikumsarealer skal sikre at publikum kan bevege seg trygt og sikkert i alle arealer, at alle informasjons-tavler og skilt er godt belyst og at alle utganger og rømningsveier er tilstrekkelig belyst.
  1. Krav til belysningsstyrke finnes i relevante publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig belysningsgrad i publikumsområder.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning