TRV:01679

ID TRV:01679
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Nødbelysning i bygninger skal tilfredsstille kravene i plan og bygningsloven samt offentlige forskrifter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lover og forskrifter med virkeområde i Norge følges.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning