TRV:01680

ID TRV:01680
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødbelysningen skal sørge for tilstrekkelig belysning i nødssituasjoner og ved evakuering dersom den primære strømforsyningen svikter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig belysning i nødssituasjoner og ved evakuering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning