TRV:01680

ID TRV:01680
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Nødbelysningen skal sørge for tilstrekkelig belysning i nødssituasjoner og ved evakuering dersom den primære strømforsyningen svikter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon