TRV:01681

ID TRV:01681
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyning og/eller ha egne batterier i hver armatur.
  1. Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig driftstid for nødlysanlegget slik at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning