TRV:01681

ID TRV:01681
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyning og/eller ha egne batterier i hver armatur.
  1. Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon