TRV:01691

ID TRV:01691
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Jording av belysningsutstyr (armaturer, master og fester) skal utføres i henhold til kravene i [510], jording.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utførelse av belysningsutstyret.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning