TRV:01694

ID TRV:01694
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Det skal utarbeides følgende dokumentasjon:
  • Luxberegninger for belysningsanlegget.
  • Tegning for brakett(er) eller/og fundament(er).
  • Tegninger og styrkeberegning av lystårn
  • Plantegning som viser armaturer og master
  • Kabeltraseer.
  • Snittegning av armaturer i åk.
  • Fordelingsskjema.
  • Styrestrømsskjema.
  • Jordingsplan for området (tverrfaglig).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre korrekt dokumentasjon for anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning