TRV:01695

ID TRV:01695
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Systemspenningen skal være 22 kV med isolert nøytralpunkt.
  1. Utførelse: Der lokal netteier har ett avvikende spenningsnivå, f.eks. 11 kV eller 132 kV, skal tilpasning foretas med transformator.
  2. Utførelse: Naboseksjoner skal dimensjoneres for den samme driftsspenningen, normalt i området 20 kV til 22 kV.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett nettsystem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)