TRV:01696

ID TRV:01696
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Trinning: Normalt bør transformatorer, både på innmating og i nettstasjon ha trinning. Anbefalt trinning er:
  • -7,5 %, -5 %, -2,5 %, 0, +2,5 %, +5 %, +7,5 %
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre transformatorens trinn nivåer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)