TRV:01697

ID TRV:01697
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Aktuell spenning: Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning på innmatingspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatorer i innmatingen eller i nettstasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett informasjon for anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)