TRV:01697

ID TRV:01697
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Aktuell spenning: Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning på innmatingspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatorer i innmatingen eller i nettstasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon