TRV:01699

ID TRV:01699
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Analyse: Om lokal netteier har fast beslutning om aldri å endre systemspenningen og kan bekrefte at materiell alltid vil være tilpasset 11 kV, kan dette tas til følge for prosjektering når investeringsanalysen viser en signifikant gevinst.
  1. Dokumentasjon Analysen med nødvendig underlag og prosjekteringen skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre systemtype for et bestemt anlegg
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)