TRV:01702

ID TRV:01702
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) UPS, batteri: For å kunne foreta nødvendige omkoblinger også i feilsituasjoner skal det være tilstrekkelig manøverspenning.
  1. Utførelse: Om nødvendig skal det være batterireserver (UPS).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon