TRV:01702

ID TRV:01702
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst UPS, batteri: For å kunne foreta nødvendige omkoblinger også i feilsituasjoner skal det være tilstrekkelig manøverspenning.
  1. Utførelse: Om nødvendig skal det være batterireserver (UPS).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre reserver for å kunne utføre omkoblinger ved feilsituasjoner.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)