TRV:01703

ID TRV:01703
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Bestemmelser i grensesnittet skal dokumenteres og avtalefestes skriftlig mellom Bane NOR og lokal netteier, slik som:
  • bryterplasering,
  • reléplaner,
  • eiergrensesnitt,
  • avregningspunkt,
  • koblingsmyndighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre og ivareta hvem som har ansvar for anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)