TRV:01703

ID TRV:01703
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Bestemmelser i grensesnittet skal dokumenteres og avtalefestes skriftlig mellom Bane NOR og lokal netteier, slik som:
  • bryterplasering,
  • reléplaner,
  • eiergrensesnitt,
  • avregningspunkt,
  • koblingsmyndighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon