TRV:01707

ID TRV:01707
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Strømføringsevne (tverrsnitt og forlegningsmåte) og spenningsfall skal beregnes i henhold til FEF og andre relevante normer. Se også anbefalinger i relevante i REN-blad (www.ren.no).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre strømføringsevnen i forsyningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)