TRV:01708

ID TRV:01708
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Forlegning: Kabler med høyspenning i bakken eller i kanal skal forlegges i samsvar med krav i Kabellegging og kabelkanaler.
  1. Utførelse: Kablene (enkeltledere) forlegges i tett trekantformasjon, se Retur- og matekabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett forretningsmetode for høyspenningskabler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)