TRV:01708

ID TRV:01708
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Forlegning: Kabler med høyspenning i bakken eller i kanal skal forlegges i samsvar med krav i Kabellegging og kabelkanaler.
  1. Utførelse: Kablene (enkeltledere) forlegges i tett trekantformasjon, se Retur- og matekabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon