TRV:01712

ID TRV:01712
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst FEF har krav til vern og utkobling ved trefasekortslutning og kortslutning mellom faser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre utkobling av anlegget for å unngå skade på personer og materiell.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)