TRV:01713

ID TRV:01713
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Brytere skal vurderes ut fra hensiktsmessig drift og sikkerhet, slik som:
  • kortslutningsvern,
  • jordingsvern,
  • overbelastningsvern.
  1. Utførelse: I anlegg der egne vern settes inn, skal det foreligge selektivitetsplaner for innstillinger av vern.
  2. Utførelse: Valg av vern og brytere, samt selektivitetsplaner og innstillinger for vern skal dokumenteres.
  3. Utførelse: Koblingsavtale/driftslederavtale skal inngås med lokal netteier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon