TRV:01713

ID TRV:01713
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Brytere skal vurderes ut fra hensiktsmessig drift og sikkerhet, slik som:
  • kortslutningsvern,
  • jordingsvern,
  • overbelastningsvern.
  1. Utførelse: I anlegg der egne vern settes inn, skal det foreligge selektivitetsplaner for innstillinger av vern.
  2. Utførelse: Valg av vern og brytere, samt selektivitetsplaner og innstillinger for vern skal dokumenteres.
  3. Utførelse: Koblingsavtale/driftslederavtale skal inngås med lokal netteier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at valg av brytere og vern ivaretar drift og sikkerhet for anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)