TRV:01714

ID TRV:01714
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ved installasjon av egne transformatorer skal jordingsanlegg og deteksjon av jordfeil vurderes.
  1. Utførelse: I denne typen anlegg skal nøytralpunkt være isolert.
  2. Utførelsen skal samsvare med den praksis som brukes i energiforsyningen. Se veiledning hos www.ren.no.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre varsling om jordfeil i anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)