TRV:01715

ID TRV:01715
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Miljø: Kapslingsgrad og kontroll skal spesifiseres for aktuelt miljø. I tunneler skal det tas spesielt hensyn til trykk/sug, fuktighet og støv.
  1. Utførelse: I tunneler skal det minimum velges IP 54.
  2. Utførelse: I utemiljø på andre steder enn i tunnel skal det minimum velges IP44.
  3. Dokumentasjon: Vurderingen skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon