TRV:01741

ID TRV:01741
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon