TRV:01778

ID TRV:01778
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Belysningsanlegget skal bygges på en slik måte at det tar hensyn til et enkelt og effektivt vedlikehold, ikke påvirker eller forstyrrer omgivelsene og gir mulighet for en effektiv regulering og styring av belysningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming av belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning