TRV:01779

ID TRV:01779
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved bygging av belysningsanlegg skal man alltid ta hensyn til at det skal vedlikeholdes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilrettelegging for vedlikehold ved utforming av belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning