TRV:01780

ID TRV:01780
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Prosjekteringsgrunnlag for belysningsstyrke, jevnhet og vedlikeholdsfaktor er gitt i https://trv.banenor.no/wiki/Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning#Belysningstabell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming av belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning